Το Έγκαυμα είναι ένα πολυπαραγοντικό είδος τραύματος το οποίο χρήζει εξειδικευμένης αντιμετώπισης, τόσο στην υπεροξεία, την οξεία αλλά και τη χρόνια φάση του. Ο πλέον εξειδικευμένος ιατρός για την διαχείρηση του εγκαυματία είναι ο πλαστικός χειρουργός, ο οποίος, ως...